Polyvalent maatschappelijk werker

Bedrijfsdetails

Het OCMW van Jette wil er mee voor zorgen dat elke Jettenaar een menswaardig leven kan leiden.

Daartoe biedt het OCMW sociale hulp en ondersteuning aan. Het OCMW werkt hierbij laagdrempelig, heeft oog voor de specificiteit van elke situatie en streeft naar een maximale autonomie voor elke ondersteunde Jettenaar. De wettelijke kaders zijn hierbij de leidraad, net als andere objectieve criteria.

Om deze dienstverlening te kunnen realiseren, investeert het OCMW van Jette in het welzijn en de vaardigheden van zijn medewerkers en streeft het naar een optimale werkomgeving.

Functie

Om aan haar missie te voldoen is het OCMW van Jette op zoek naar polyvalente maatschappelijk werkers met verschillende profielen om functies in verschillende diensten in te vullen, binnen het OCMW.

Dienst Wijkwerking: Eerstelijnsdienst die behandelt aanvragen gaande van het leefloon tot de sociale hulpen zowel financieel als medisch. De maatschappelijk werkers voeren een sociaal onderzoek uit en stellen de meest gepaste ondersteuning voor dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt.

Buurtdiensten: Ze bieden ondersteuning (in de vorm van advies, financiële hulp of anderszins) aan inwoners van Jette op het gebied van huisvesting, energie, cultuur, jonge kind en gezondheidszorg. Via het sociaal loket bieden ze ook ondersteuning aan alle Jettenaars die begeleiding nodig hebben bij de afhandeling van hun zaken in verband met de overheden (hulp bij belastingaangifte, het aanvragen van GRAPA of een uitkering voor gehandicapten, inschrijving op school, enz.).

Dienst Socio-Professionele Inschakeling: Specifieke dienst van het OCMW die een gepersonaliseerde ondersteuning biedt voor de socio-professionele integratie van mensen met een OCMW-inkomen.

VIVA Jette !: In deze dienst toegewijd aan senioren en aan mantelzorgers wordt er een sociale begeleiding aan de gebruikers aangeboden bij hun zoektocht naar een oplossing voor hun vragen en problemen (op het gebied van zorg, financiën, administratie, dagelijks leven, …) zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en een netwerk opgebouwd van hulp- en zorgverleners met het oog op het bevorderen van multidisciplinaire samenwerkingen met al deze mogelijke partners die vanuit dezelfde primaire zorg de senioren willen helpen, verzorgen of begeleiden.

Thuishulp, maaltijden en mobiliteit : Door huisbezoeken spoort de maatschappelijk werker de behoeften op van mensen met een verlies aan autonomie op het gebied van het dagelijks leven en mobiliteit. Hij stelt een hulpplan op en zorgt voor de uitvoering ervan door samen te werken met een team van gezins- en poetshulpen.

Seniorenhuisvestiging: De maatschappelijke begeleiding verzekeren van de personen die een opname in een rustoord of instelling nodig hebben bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van financiële, administratieve, e.a. aard).

Sociale dienst VIVA Residentie: De maatschappelijk werker gaat na of het rusthuis en het aanbod ervan - met name wat betreft het levensproject - aangepast zijn aan de behoeften van de persoon, zijn mate van afhankelijkheid en zijn wensen. Hij beheert de wachtlijst en bereidt de intrede in de residentie voor, zodat het multidisciplinaire team de bewoner zo goed mogelijk kan ontvangen. De maatschappelijk werker staat ook garant voor de toegang tot iedereen en vraagt, indien nodig, de nodige financiële hulp en interventies aan.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opdracht

De maatschappelijke begeleiding van de gebruikers verzekeren bij het zoeken naar oplossingen voor hun moeilijkheden (van sociale, medische, psychosociale, financiële, administratieve, e.a. aard), opdat ze een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Taken

  • Onthalen, informeren en oriënteren.
  • Het verzoek inschatten en een sociaal onderzoek voeren.
  • Oplossingen formuleren en deze opvolgen.
  • Administratieve opvolging van de dossiers.
  • Goede samenwerking/bemiddeling tussen alle betrokken partijen.
  • Eerbiediging van de reglementen en de deontologie.

Profiel

  • Houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker.
  • Voor de Socio-Professionele Inschakeling dienst : houder zijn van het diploma van maatschappelijk werker, inschakelingsagent of assistent in psychologie;
  • Werkervaring bij een OCMW is een pluspunt.

Taal

  • Bij voorkeur in het bezit zijn van het Selor taalbrevet vereist voor de functie (artikels 8 en 12 SELOR);

Aanbod

Verschillende types van contract zijn aan te bieden.

Weddeschaal op jaarbasis (niveau BH1-3) + mogelijkheid van overname van het aantal relevante dienstjaren + maaltijdcheques + MIVB-abonnement en terugbetaling van het openbaar vervoer buiten het Brusselse gewest + eindejaarspremie + opleidingen + aantrekkelijk regime voor verlof en vrijstellingen.

Enkel volledige sollicitaties (CV, motivatiebrief en kopie van het diploma) en die aan het criteria van vereiste diploma voldoen zullen en ingevoerd in Talentfinder zullen in aanmerking komen.

De kandidaturen moeten worden ingevoerd ten laatste op 26.07.2023.

Online op:wo 5 juli 2023
Locatie: O.C.M.W. Jette
CPAS de Jette

Rue de l’Eglise Saint-Pierre 47-49/Sint-Pieterskerkstraat 47-49
1090 Jette
België

Tel:02/422 46 11
E-mail:cpas-ocmw@jette.brussels

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel LAURENCE MERLIN
op het nummer: 0490/47 75 09
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]